ipl

Štát a občan-1345823553


Občan a štát. Je veľa právne a filozoficky podložených úvah a definícii týchto pojmov. Do tejto sféry sa nechcem púšťať. Je to vecou odborníkov. Chcem sa venovať krátkej úvahe o vzájomnom vzťahu a ich interakcii. V tejto súvislosti za základnú otázku pokladám definovať, čo je primárne a čo sekundárne. Z toho potom vyplývajú aj vzájomné vzťahy. Ak je primárny štát, potom sa občan stáva novodobým nevoľníkom, aj keď politický systém sa nazýva demokraciou. Ak primárnym je občan, potom štát sa v istom slova zmysle stáva parazitom, keďže sám nič nevytvár... [celý článek]


1

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok